Ledenvergadering - 27 februari

Beste Leden,

Zoals dat jaarlijks de gewoonte is houden we zaterdag 27 februari onze ledenvergadering. Deze zal dit jaar niet doorgaan in ons clubhuis, maar wel via elektronische weg.

vergadering

Jullie hebben allemaal een uitnodiging ontvangen met de link naar de webex vergadering.

Mocht dat niet het geval zijn gelieve dan contact op te nemen via "havenkantoor@vvw-gent-leie.be"

 

Abonneer op

Google Maps

Ons Adres:

VVW Gent Leie

Snepdijk 22
B-9000 Gent

T: +32(0)9 220 44 24
info@vvw-gent-leie.be

Google Maps

 

Volg ons op Facebook