Corona

Update Corona

Corona

Op 28 maart e.k. zouden we onze jaarlijkse lenteschoonmaak organiseren. Het hoeft geen betoog dat de huidige maatregelen van kracht om deze coronacrisis te bedwingen ervoor zorgen dat we onze werkdag moeten uitstellen naar een latere datum. We zullen jullie van zodra dat het terug verantwoord is om deze activiteit te organiseren hierover berichten. Hopelijk kunnen we dan op korte termijn de nodige vrijwilligers bijeenbrengen om de meest noodzakelijke werken uit te voeren zodat onze haven klaar is voor het vaarseizoen.

Geplande Events: Helaas zijn we op dit moment genoodzaakt alle geplande activiteiten op te schorten tot nader order. Ook blijft onze haven en clubhuis om dezelfde redenen gesloten. Van zodra hierin verandering kan komen zullen we hierover berichten.

Houdt uzelf Gezond, Zorg goed voor uzelf en elkaar,
Bedankt aan alle helden van de zorgsector

en "blijf in uw kot"