Droogtemaatregelen

De waterwegbeheerder van de bovenschelde informeert ons over de huidige droogteproblematiek in Oost- en West-Vlaanderen. Er worden enkele maatregelen getroffen met impact op de scheepvaart. Ook geven wij u graag mee dat de diepgangbeperking in de sluis in Ooigem wordt opgeheven. 

Stand van zaken droogteproblematiek
De afgelopen weken waren erg droog en ook de komende weken wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld. De aanhoudende droogte heeft het waterverbruik in de kustregio de voorbije week doen toenemen, waardoor het peil van enkele waterwegen aan de kust gezakt is onder het normale peil.

Welke maatregelen worden genomen?
Door de snelle peildaling in de kustregio zijn volgende diepgangbeperkingen van kracht:

  • IJzer tussen Nieuwpoort en Fintele: beperkt van 1,80-1,90 m naar 1,60 m

  • IJzer tussen Fintele en de landsgrens: beperkt van 1,50 m naar 1,30 m

  • Kanaal Ieper IJzer tussen de IJzer en Boezinge Sas: beperkt van 1,50 m naar 1,30 m

  • Kanaal Plasendale-Nieuwpoort: beperkt van 2,00 m naar 1,90 m

  • Kanaal Gent-Oostende tussen de Dammepoortsluis en sluis Plassendale: beperkt van 2,50 m naar 2,40 m 

Om een verdere uitbreiding van deze peildalingen te vertragen, plannen we volgende maatregelen te nemen vanaf vrijdag 13 juli 2018:

  • Gegroepeerd schutten van pleziervaart met maximale wachttijd van 1u, bij voorkeur mee met de beroepsvaart: Dammepoortsluis Brugge, sluis Evergem en sluis 1 Merelbeke

  • Stremming sluis 2 Merelbeke

Diepgangbeperking sluis Ooigem
De diepgangbeperking aan de sluis in Ooigem wordt opgeheven. De herstelde pomp heeft voldoende water opgepompt en de aannemer heeft de opdracht voor het slibslepen uitgevoerd. Volgens de nieuwe peilingen kan de diepgangbeperking opgeheven worden. De toegelaten diepgang van de sluis in Ooigem is opnieuw 2,80 meter.

Alvast onze excuses voor de mogelijke hinder. Wij houden u verder op de hoogte.